tekst alternatywny

Mgr Katarzyna Borzych

Pracuje z osobami dorosłymi, także młodymi dorosłymi (od 18 roku życia) wspólnie pochylając się nad wyzwaniami jakie niesie nowy etap w życiu. Udziela pomocy psychologicznej w zakresie radzenia sobie z relacjami, niezależnością, stresem, regulacją emocji, podejmowaniem decyzji. Na co dzień wspiera pacjentów z objawami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości. Pracuje na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała również podczas staży w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Przez 3 lata pracowała z osobami z syndromem wypalenia zawodowego i osobami bezrobotnymi. Uczestniczyła w szkoleniach diagnostycznych organizowanych przez SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.